Từ khóa tìm kiếm: thiết kế trang phục dân tộc

Top 8 cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe
Top 8 cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe

VOV.VN - Top 8 cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020” chính thức lộ diện.

Top 8 cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe

Top 8 cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe

VOV.VN - Top 8 cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020” chính thức lộ diện.

Độc đáo các thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe
Độc đáo các thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe

VOV.VN - BTC cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” công bố 08 bài thi còn lại.

Độc đáo các thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe

Độc đáo các thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe

VOV.VN - BTC cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020” công bố 08 bài thi còn lại.

Hoa hậu Khánh Vân chọn áo dài là trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020
Hoa hậu Khánh Vân chọn áo dài là trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020

VOV.VN - Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn áo dài và khởi động cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc dự thi tại Miss Universe 2020.

Hoa hậu Khánh Vân chọn áo dài là trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020

Hoa hậu Khánh Vân chọn áo dài là trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020

VOV.VN - Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn áo dài và khởi động cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc dự thi tại Miss Universe 2020.