Từ khóa tìm kiếm: thiếu 300 giáo viên

Huyện Đăk Glong thiếu 300 giáo viên, 1.600 trẻ không được đến trường
Huyện Đăk Glong thiếu 300 giáo viên, 1.600 trẻ không được đến trường

VOV.VN -Nhiều năm nay, huyện Đắk Glong luôn đứng trước  áp lực tăng học sinh, trong khi vẫn thiếu giáo viên, gây nhiều khó khăn.

Huyện Đăk Glong thiếu 300 giáo viên, 1.600 trẻ không được đến trường

Huyện Đăk Glong thiếu 300 giáo viên, 1.600 trẻ không được đến trường

VOV.VN -Nhiều năm nay, huyện Đắk Glong luôn đứng trước  áp lực tăng học sinh, trong khi vẫn thiếu giáo viên, gây nhiều khó khăn.