Từ khóa tìm kiếm: thiếu trường mầm non

Cả nước còn hơn 15.200 phòng học mầm non tạm hoặc nhờ mượn
Cả nước còn hơn 15.200 phòng học mầm non tạm hoặc nhờ mượn

VOV.VN - Ngành giáo dục hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như mạng lưới trường lớp cho học sinh lứa tuổi mầm non ở một số khu đô thị, công nghiệp còn thiếu

Cả nước còn hơn 15.200 phòng học mầm non tạm hoặc nhờ mượn

Cả nước còn hơn 15.200 phòng học mầm non tạm hoặc nhờ mượn

VOV.VN - Ngành giáo dục hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như mạng lưới trường lớp cho học sinh lứa tuổi mầm non ở một số khu đô thị, công nghiệp còn thiếu