Từ khóa tìm kiếm: Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực
Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.