Từ khóa tìm kiếm: thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng về cuộc trưng cầu ý dân lần 2
Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng về cuộc trưng cầu ý dân lần 2

VOV.VN - Các Nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần 2 nếu họ ủng hộ dự luật về Thỏa thuận Brexit.

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng về cuộc trưng cầu ý dân lần 2

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng về cuộc trưng cầu ý dân lần 2

VOV.VN - Các Nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần 2 nếu họ ủng hộ dự luật về Thỏa thuận Brexit.