Từ khóa tìm kiếm: thời đại số

Công dân thời đại mới cần những kỹ năng gì để thích nghi và thành công?
Công dân thời đại mới cần những kỹ năng gì để thích nghi và thành công?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, các kỹ năng công dân cần có là kỹ năng số, thương mại số, truyền thông số, kiến thức số, nghi thức số, luật lệ số, quyền và trách nhiệm số, sức khoẻ số và an ninh số.

Công dân thời đại mới cần những kỹ năng gì để thích nghi và thành công?

Công dân thời đại mới cần những kỹ năng gì để thích nghi và thành công?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng, các kỹ năng công dân cần có là kỹ năng số, thương mại số, truyền thông số, kiến thức số, nghi thức số, luật lệ số, quyền và trách nhiệm số, sức khoẻ số và an ninh số.

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0
Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà giới nghiên cứu và hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm.

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà giới nghiên cứu và hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm.

Xây dựng thương hiệu điện tử vì lẽ sống còn của doanh nghiệp
Xây dựng thương hiệu điện tử vì lẽ sống còn của doanh nghiệp

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt buộc phải chú trọng xây dựng thương hiệu điện tử trong kỷ nguyên số nếu muốn tồn tại và phát triển.

Xây dựng thương hiệu điện tử vì lẽ sống còn của doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu điện tử vì lẽ sống còn của doanh nghiệp

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt buộc phải chú trọng xây dựng thương hiệu điện tử trong kỷ nguyên số nếu muốn tồn tại và phát triển.

Xây dựng thương hiệu không phải chỉ “vẽ” ra logo đẹp
Xây dựng thương hiệu không phải chỉ “vẽ” ra logo đẹp

VOV.VN - Mặc dù số lượng người tiêu dùng sử dụng internet cao nhưng chi phí đầu tư cho tiếp thị trực tuyến còn rất khiêm tốn.

Xây dựng thương hiệu không phải chỉ “vẽ” ra logo đẹp

Xây dựng thương hiệu không phải chỉ “vẽ” ra logo đẹp

VOV.VN - Mặc dù số lượng người tiêu dùng sử dụng internet cao nhưng chi phí đầu tư cho tiếp thị trực tuyến còn rất khiêm tốn.