Từ khóa tìm kiếm: thời gian phố đi bộ

Hà Nội sắp thí điểm tuyến phố đi bộ 24/24 giờ trong 1 tháng
Hà Nội sắp thí điểm tuyến phố đi bộ 24/24 giờ trong 1 tháng

VOV.VN - Từ giờ đến cuối năm thành phố sẽ công bố lịch hoạt động của phố đi bộ Thủ đô. 

Hà Nội sắp thí điểm tuyến phố đi bộ 24/24 giờ trong 1 tháng

Hà Nội sắp thí điểm tuyến phố đi bộ 24/24 giờ trong 1 tháng

VOV.VN - Từ giờ đến cuối năm thành phố sẽ công bố lịch hoạt động của phố đi bộ Thủ đô.