Từ khóa tìm kiếm: thời hạn thu phí

Quản lý BOT ở Việt Nam đang rất có “vấn đề“​
Quản lý BOT ở Việt Nam đang rất có “vấn đề“​

GS Võ Đại Lược cho rằng, thay vì là động lực, thì các dự án BOT lại đang kìm hãm sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

Quản lý BOT ở Việt Nam đang rất có “vấn đề“​

Quản lý BOT ở Việt Nam đang rất có “vấn đề“​

GS Võ Đại Lược cho rằng, thay vì là động lực, thì các dự án BOT lại đang kìm hãm sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

TP HCM: Dời thời hạn thu phí vỉa hè vào cuối năm 2017
TP HCM: Dời thời hạn thu phí vỉa hè vào cuối năm 2017

VOV.VN - Thay vì thu phí theo quận, huyện, sắp tới, Sở GT-VT thành phố sẽ nghiên cứu thu phí theo từng tuyến đường cho hợp lí hơn.

TP HCM: Dời thời hạn thu phí vỉa hè vào cuối năm 2017

TP HCM: Dời thời hạn thu phí vỉa hè vào cuối năm 2017

VOV.VN - Thay vì thu phí theo quận, huyện, sắp tới, Sở GT-VT thành phố sẽ nghiên cứu thu phí theo từng tuyến đường cho hợp lí hơn.