Từ khóa tìm kiếm: thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

“Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khoẻ”
“Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khoẻ”

VOV.VN - Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý nhấn mạnh điều này khi đề cập quy trình thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm.

“Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khoẻ”

“Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khoẻ”

VOV.VN - Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý nhấn mạnh điều này khi đề cập quy trình thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm.

Cán bộ nói lời từ chức “khó khăn”?
Cán bộ nói lời từ chức “khó khăn”?

VOV.VN -Nếu làm quan là để phục vụ, để cống hiến và con đường thăng tiến bằng tài, bằng đức thì việc từ bỏ địa vị sẽ dễ hơn nhiều.

Cán bộ nói lời từ chức “khó khăn”?

Cán bộ nói lời từ chức “khó khăn”?

VOV.VN -Nếu làm quan là để phục vụ, để cống hiến và con đường thăng tiến bằng tài, bằng đức thì việc từ bỏ địa vị sẽ dễ hơn nhiều.

Quốc hội khoá XIV còn 487 đại biểu
Quốc hội khoá XIV còn 487 đại biểu

VOV.VN - 2 người bị bác tư cách đại biểu, 3 đại biểu được cho thôi nhiệm vụ, 2 người bị mất quyền đại biểu và 2 đại biểu đã qua đời.

Quốc hội khoá XIV còn 487 đại biểu

Quốc hội khoá XIV còn 487 đại biểu

VOV.VN - 2 người bị bác tư cách đại biểu, 3 đại biểu được cho thôi nhiệm vụ, 2 người bị mất quyền đại biểu và 2 đại biểu đã qua đời.

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6
Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/3.

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/3.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Ngô Đức Mạnh
Thường vụ Quốc hội sẽ cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Ngô Đức Mạnh

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Ngô Đức Mạnh

Thường vụ Quốc hội sẽ cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Ngô Đức Mạnh

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV
Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.