Từ khóa tìm kiếm: thông điệp của Biden

Nước Mỹ và “bài toán hàn gắn” hậu bầu cử
Nước Mỹ và “bài toán hàn gắn” hậu bầu cử

VOV.VN - “Một nước Mỹ bị tổn thương sâu sắc” hậu bầu cử và trước những tác động vượt xa mọi dự đoán của đại dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho bất kỳ vị Tổng thống thứ 46 nào.

Nước Mỹ và “bài toán hàn gắn” hậu bầu cử

Nước Mỹ và “bài toán hàn gắn” hậu bầu cử

VOV.VN - “Một nước Mỹ bị tổn thương sâu sắc” hậu bầu cử và trước những tác động vượt xa mọi dự đoán của đại dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn cho bất kỳ vị Tổng thống thứ 46 nào.