Từ khóa tìm kiếm: thông điệp đầu năm

Thông điệp đầu năm mới của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ
Thông điệp đầu năm mới của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan bày tỏ tôn trọng đối với người tiền nhiệm James Mattis và khẳng định, nước Mỹ vẫn an toàn.

Thông điệp đầu năm mới của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ

Thông điệp đầu năm mới của quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Patrick Shanahan bày tỏ tôn trọng đối với người tiền nhiệm James Mattis và khẳng định, nước Mỹ vẫn an toàn.

Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới
Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới

VOV.VN - Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn.

Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới

Giáo hoàng kêu gọi bảo vệ người di cư trong thông điệp Năm mới

VOV.VN - Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn.

Thông điệp của Thủ tướng: Yếu tố con người là then chốt
Thông điệp của Thủ tướng: Yếu tố con người là then chốt

VOV.VN -Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người hành động đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2018. 

Thông điệp của Thủ tướng: Yếu tố con người là then chốt

Thông điệp của Thủ tướng: Yếu tố con người là then chốt

VOV.VN -Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người hành động đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2018.