Từ khóa tìm kiếm: thống đốc các bang tại Mỹ

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“
Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

VOV.VN - Vì theo chính sách này, rất nhiều trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ mình trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới với Mexico. 

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

VOV.VN - Vì theo chính sách này, rất nhiều trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ mình trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới với Mexico.