Từ khóa tìm kiếm: thớt nghiến

Lỗ hổng pháp lý truy xuất nguồn gốc lâm sản: Gỗ luồn rừng về xuôi?
Lỗ hổng pháp lý truy xuất nguồn gốc lâm sản: Gỗ luồn rừng về xuôi?

VOV.VN - Cần tìm lời giải cho bài toán rào cản pháp lý trong quản lý lâm sản, để không còn tình trạng thớt nghiến, gỗ nghiến vẫn bị luồn rừng đưa về xuôi.

Lỗ hổng pháp lý truy xuất nguồn gốc lâm sản: Gỗ luồn rừng về xuôi?

Lỗ hổng pháp lý truy xuất nguồn gốc lâm sản: Gỗ luồn rừng về xuôi?

VOV.VN - Cần tìm lời giải cho bài toán rào cản pháp lý trong quản lý lâm sản, để không còn tình trạng thớt nghiến, gỗ nghiến vẫn bị luồn rừng đưa về xuôi.