Từ khóa tìm kiếm: thứ Ba đầu tiên sau thứ Hai đầu tiên trong tháng 11

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch
Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

VOV.VN - Năm 2020, người Mỹ đi bầu cử theo ngày đã được ấn định, cho dù đại dịch Covis-19 vẫn đang hoành hành trên nước này.

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

VOV.VN - Năm 2020, người Mỹ đi bầu cử theo ngày đã được ấn định, cho dù đại dịch Covis-19 vẫn đang hoành hành trên nước này.