Từ khóa tìm kiếm: thủ đô Kiev của Ukraine

Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam
Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam

VOV.VN - Thủ đô Kiev của Ukraine và thủ đô Hà Nội của Việt Nam đều truyền thống lịch sử hào hùng và được tôn vinh là thành phố hòa bình.

Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô của Ukraine và Việt Nam

VOV.VN - Thủ đô Kiev của Ukraine và thủ đô Hà Nội của Việt Nam đều truyền thống lịch sử hào hùng và được tôn vinh là thành phố hòa bình.