Từ khóa tìm kiếm: thủ đô Moscow

Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga
Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga

VOV.VN - 100 năm trước, tháng 3/1918, Peter Đại đế đã dời đô từ St. Petersburg về Moscow mở ra tương lai tươi sáng cho thủ đô mới của Nga.

Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga

Ảnh: Moscow trong những năm đầu là thủ đô của nước Nga

VOV.VN - 100 năm trước, tháng 3/1918, Peter Đại đế đã dời đô từ St. Petersburg về Moscow mở ra tương lai tươi sáng cho thủ đô mới của Nga.

Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow
Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow

VOV.VN - 100 năm sau quyết định dời đô từ St. Petersburg đến Moscow của Lenin, cả 2 thành phố lớn của Nga đều phát triển rực rỡ.

Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow

Ảnh: 100 năm sau ngày Nga dời đô từ St. Petersburg đến Moscow

VOV.VN - 100 năm sau quyết định dời đô từ St. Petersburg đến Moscow của Lenin, cả 2 thành phố lớn của Nga đều phát triển rực rỡ.