Từ khóa tìm kiếm: thu hồi bến đò Quơn Long và Bình Phục Nhứt

Tiền Giang cưỡng chế thu hồi bến đò, dân chưa đồng thuận

VOV.VN - Khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, nhiều người dân ở hai xã Quơn Long và Bình Phục Nhứt tập trung tại bến đò phản ứng.