Từ khóa tìm kiếm: thu hút đầu tư

Cải thiện nhân lực để thu hút đầu tư
Cải thiện nhân lực để thu hút đầu tư

VOV.VN - Để tăng tính hấp dẫn cho môi trường kinh doanh, Việt Nam phải cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là ở cấp quản lý.

Cải thiện nhân lực để thu hút đầu tư

Cải thiện nhân lực để thu hút đầu tư

VOV.VN - Để tăng tính hấp dẫn cho môi trường kinh doanh, Việt Nam phải cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là ở cấp quản lý.