Từ khóa tìm kiếm: thu hút vốn đầu tư

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích
Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích

VOV.VN -Đại diện các nước Đông Nam Á vừa ký bản tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nhằm thúc đẩy tự do thương mại và thu hút vốn đầu tư.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đang về đích

VOV.VN -Đại diện các nước Đông Nam Á vừa ký bản tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nhằm thúc đẩy tự do thương mại và thu hút vốn đầu tư.