Từ khóa tìm kiếm: Thu Minh ức chế

Trấn Thành ức chế “đập đồ” trên sân khấu “Giọng ải giọng ai“
Trấn Thành ức chế “đập đồ” trên sân khấu “Giọng ải giọng ai“

VOV.VN - Trấn Thành, Thu Minh đã tỏ ra vô cùng ức chế, cùng nhau "đập đồ" trên sân khấu "Giọng ải giọng ai" trước giọng hát nhép bá đạo của cô gái hanbok.

Trấn Thành ức chế “đập đồ” trên sân khấu “Giọng ải giọng ai“

Trấn Thành ức chế “đập đồ” trên sân khấu “Giọng ải giọng ai“

VOV.VN - Trấn Thành, Thu Minh đã tỏ ra vô cùng ức chế, cùng nhau "đập đồ" trên sân khấu "Giọng ải giọng ai" trước giọng hát nhép bá đạo của cô gái hanbok.