Từ khóa tìm kiếm: thử nghiệm 5G

Thương mại hóa 5G: Tương lai không xa

VOV.VN - Hiện đã có ba doanh nghiệp viễn thông Việt Nam được cấp phép thử nghiệm 5G, cho thấy Việt Nam có thể thương mại hóa dịch vụ 5G vào năm 2020.

5G sẽ “cất cánh” trong năm 2019?

VOV.VN - Năm 2019, Việt Nam sẽ triển khai thử nghiệm mạng 5G và trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới thực hiện việc này.

Việt Nam hướng tới triển khai 5G vào năm 2020

VOV.VN - Bộ TT&TT vừa cấp tần số 5G cho Viettel để thử nghiệm, nhằm hướng đến năm 2020, Việt Nam sẽ là một những nước đầu tiên trên thế giới triển khai 5G.

Việt Nam triển khai thử nghiệm mạng 5G

VOV.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép thử nghiệm mạng 5G cho lần đầu tiên tại Việt Nam.