Từ khóa tìm kiếm: thu nhập thấp

Thu nhập dưới 9 triệu đồng vẫn mua được nhà Hà Nội
Thu nhập dưới 9 triệu đồng vẫn mua được nhà Hà Nội

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ giúp nhiều gia đình có thu nhập dưới 9 triệu/tháng vẫn có thể “chạm” tới giấc mơ sở hữu một căn nhà tại Hà Nội.

Thu nhập dưới 9 triệu đồng vẫn mua được nhà Hà Nội

Thu nhập dưới 9 triệu đồng vẫn mua được nhà Hà Nội

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ giúp nhiều gia đình có thu nhập dưới 9 triệu/tháng vẫn có thể “chạm” tới giấc mơ sở hữu một căn nhà tại Hà Nội.