Từ khóa tìm kiếm: thu nhập theo ngành

Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất
Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất

VOV.VN -Lao động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất năm 2014, đạt 195 triệu đồng/năm.

Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất

Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất

VOV.VN -Lao động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất năm 2014, đạt 195 triệu đồng/năm.