Từ khóa tìm kiếm: thu phí thủ công

Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho
Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho

VOV.VN - Khung mức phí cần được tính toán phù hợp cùng việc kiểm soát thu phí bằng công nghệ mới giảm khả năng thất thoát để tăng hiệu quả các dự án BOT. 

Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho

Thu phí BOT: Thông tư riêng về mức phí cho mỗi dự án, dễ sinh xin-cho

VOV.VN - Khung mức phí cần được tính toán phù hợp cùng việc kiểm soát thu phí bằng công nghệ mới giảm khả năng thất thoát để tăng hiệu quả các dự án BOT.