Từ khóa tìm kiếm: Thừ Thiên Huế

Thừa Thiên Huế sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi tránh trú bão an toàn
Thừa Thiên Huế sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi tránh trú bão an toàn

VOV.VN - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cần sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mưa bão.

Thừa Thiên Huế sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi tránh trú bão an toàn

Thừa Thiên Huế sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi tránh trú bão an toàn

VOV.VN - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cần sẵn sàng phương án sơ tán dân trong mưa bão.