Từ khóa tìm kiếm: thứ trưởng đặng thị bích liên

Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới
Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Di sản Thế giới sẽ thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới.

Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới

Bộ VHTT&DL tham dự Kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Di sản Thế giới

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Di sản Thế giới sẽ thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới.

Việt Nam tích cực xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Ecotourism
Việt Nam tích cực xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Ecotourism

VOV.VN -Các quốc gia sẽ cùng nhau tuyên truyền, thực hiện các hành động cụ thể, tạo dựng môi trường du lịch chung theo đúng tiêu chí Ecotourism.

Việt Nam tích cực xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Ecotourism

Việt Nam tích cực xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Ecotourism

VOV.VN -Các quốc gia sẽ cùng nhau tuyên truyền, thực hiện các hành động cụ thể, tạo dựng môi trường du lịch chung theo đúng tiêu chí Ecotourism.