Từ khóa tìm kiếm: thứ trưởng nguyễn thế phương

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư nói về việc 1 vụ có 2 vụ trưởng
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư nói về việc 1 vụ có 2 vụ trưởng

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương, đây là một việc do yếu tố lịch sử để lại.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư nói về việc 1 vụ có 2 vụ trưởng

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư nói về việc 1 vụ có 2 vụ trưởng

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thế Phương, đây là một việc do yếu tố lịch sử để lại.

Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

VOV.VN -Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết, tháng 2/2018 Bộ này sẽ trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

VOV.VN -Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết, tháng 2/2018 Bộ này sẽ trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.