Từ khóa tìm kiếm: thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp?

VOV.VN - Nhiều người lao động tham gia BHTN nhưng lại chưa nắm rõ những quy định như đóng bao lâu thì được hưởng nếu mất việc làm.

Cần làm những gì để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

VOV.VN -Rất nhiều người nghỉ việc nhưng không biết làm thủ tục như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.