Từ khóa tìm kiếm: Thủ tướng chỉ đạo giá điện

Kết quả kiểm tra việc tăng giá điện của EVN có thuyết phục?
Kết quả kiểm tra việc tăng giá điện của EVN có thuyết phục?

VOV.VN - Kiểm tra tăng giá điện không phải chỉ để tìm lý lẽ cho việc tăng giá mà cần sớm sửa những bất cập trong biểu tính giá điện hiện nay.

Kết quả kiểm tra việc tăng giá điện của EVN có thuyết phục?

Kết quả kiểm tra việc tăng giá điện của EVN có thuyết phục?

VOV.VN - Kiểm tra tăng giá điện không phải chỉ để tìm lý lẽ cho việc tăng giá mà cần sớm sửa những bất cập trong biểu tính giá điện hiện nay.