Từ khóa tìm kiếm: Thủ tướng chỉ đạo phiên họp cuối cùng của Chính phủ

Thủ tướng: Sớm kiện toàn nhân sự Chính phủ để triển khai công việc

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định: Đây là vấn đề rất quan trọng. Cần đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết liệt hành động.