Từ khóa tìm kiếm: Thủ tướng Theresa May

Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội
Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Hệ quả của tình trạng đảng của Thủ tướng Anh May mất đa số ghế trong Quốc hội sau bầu cử Anh (nếu xảy ra) sẽ là “Quốc hội treo”.

Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội

Sau bầu cử ở Anh, đảng của bà May có thể mất đa số ghế trong Quốc hội

VOV.VN - Hệ quả của tình trạng đảng của Thủ tướng Anh May mất đa số ghế trong Quốc hội sau bầu cử Anh (nếu xảy ra) sẽ là “Quốc hội treo”.