Từ khóa tìm kiếm: thuế sử dụng đất

Gia Lai thanh tra toàn diện, phạt doanh nghiệp dùng đất công trái luật

VOV.VN -6 doanh nghiệp bị thanh tra đã dùng quyền sử dụng đất công thuê hàng năm để góp vốn liên doanh, liên kết trái với các quy định của Luật Đất đai 2013.

Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp

VOV.VN - Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. 

Đề nghị miễn giảm thuế sử dụng với 93.917 ha đất nông nghiệp

VOV.VN - Chính phủ đề nghị bổ sung thêm đối tượng miễn thuế đất nông nghiệp trong thời gian tới để khuyến khích nông dân đầu tư vào phát triển nông nghiệp.

Tiền thất thoát vụ Phạm Công Danh đủ miễn thuế cho nông dân 300 năm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội so sánh số tiền thất thoát trong vụ án Phạm Công Danh nếu đem so với 34 tỷ đồng miễn thuế cho nông dân là gấp hàng trăm năm.

Không có chuyện người mua nhà chung cư phải nộp tiền sử dụng đất

VOV.VN - Việc thu phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp phân bổ đối với tài sản thuộc quỹ nhà sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng.