Từ khóa tìm kiếm: thuế ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 300 mặt hàng được giảm thuế?
Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 300 mặt hàng được giảm thuế?

Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP sẽ ban hành trong tháng 6 này.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 300 mặt hàng được giảm thuế?

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 300 mặt hàng được giảm thuế?

Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP sẽ ban hành trong tháng 6 này.

Thủy hải sản, hoa quả Trung Quốc sắp vào Việt Nam với thuế 0%
Thủy hải sản, hoa quả Trung Quốc sắp vào Việt Nam với thuế 0%

Nhiều loại hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc sắp được miễn thuế khi vào thị trường Việt theo Hiệp định ACFTA.

Thủy hải sản, hoa quả Trung Quốc sắp vào Việt Nam với thuế 0%

Thủy hải sản, hoa quả Trung Quốc sắp vào Việt Nam với thuế 0%

Nhiều loại hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc sắp được miễn thuế khi vào thị trường Việt theo Hiệp định ACFTA.