Từ khóa tìm kiếm: thuốc độc

Hãi hùng rau muống “nghĩa địa”, “ướp” thuốc độc
Hãi hùng rau muống “nghĩa địa”, “ướp” thuốc độc

VOV.VN -Không ít vựa rau ở được trồng ngay trên nguồn đất ô nhiễm, nước cống bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối, và bị “ướp” thuốc độc.

Hãi hùng rau muống “nghĩa địa”, “ướp” thuốc độc

Hãi hùng rau muống “nghĩa địa”, “ướp” thuốc độc

VOV.VN -Không ít vựa rau ở được trồng ngay trên nguồn đất ô nhiễm, nước cống bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối, và bị “ướp” thuốc độc.