Từ khóa tìm kiếm: thương hiệu vàng pnj

11 tháng 2016 PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng
11 tháng 2016 PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng

VOV.VN - Kết quả kinh doanh 11 tháng của PNJ có sự phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận trước thuế đã vượt 22% kế hoạch năm.

11 tháng 2016 PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng

11 tháng 2016 PNJ đạt lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng

VOV.VN - Kết quả kinh doanh 11 tháng của PNJ có sự phát triển mạnh mẽ, lợi nhuận trước thuế đã vượt 22% kế hoạch năm.