Từ khóa tìm kiếm: thương mại đa phương

Joe Biden khó đảo ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Trump
Joe Biden khó đảo ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Trump

VOV.VN - Ông Joe Biden sẽ phải dung hòa giữa chủ nghĩa dân túy cánh hữu và chủ nghĩa bảo hộ cánh tả khi tìm cách đảo ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của chính quyền Donald Trump.

Joe Biden khó đảo ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Trump

Joe Biden khó đảo ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Trump

VOV.VN - Ông Joe Biden sẽ phải dung hòa giữa chủ nghĩa dân túy cánh hữu và chủ nghĩa bảo hộ cánh tả khi tìm cách đảo ngược chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của chính quyền Donald Trump.

Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết
Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết

VOV.VN - Sau 8 năm, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã chính thức kết thúc hoàn toàn giai đoạn đàm phán và sẽ được ký kết nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 này.

Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết

Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết

VOV.VN - Sau 8 năm, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã chính thức kết thúc hoàn toàn giai đoạn đàm phán và sẽ được ký kết nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 này.

Các nhà lãnh đạo thế giới mang theo nhiều kỳ vọng tới G20
Các nhà lãnh đạo thế giới mang theo nhiều kỳ vọng tới G20

VOV.VN - Hội nghị G20 năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế bởi đây được xem là cơ hội tạo đà phục hồi cho nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo thế giới mang theo nhiều kỳ vọng tới G20

Các nhà lãnh đạo thế giới mang theo nhiều kỳ vọng tới G20

VOV.VN - Hội nghị G20 năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế bởi đây được xem là cơ hội tạo đà phục hồi cho nền kinh tế toàn cầu.