Từ khóa tìm kiếm: thương mại trong nước

Ngành bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời đại 4.0
Ngành bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời đại 4.0

VOV.VN - Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động lớn đến ngành bán lẻ Việt Nam tạo ra thuận lợi song cũng có không ít khó khăn.

Ngành bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời đại 4.0

Ngành bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thời đại 4.0

VOV.VN - Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động lớn đến ngành bán lẻ Việt Nam tạo ra thuận lợi song cũng có không ít khó khăn.

Ưu tiên dùng hàng Việt là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước
Ưu tiên dùng hàng Việt là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước

VOV.VN - Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt.

Ưu tiên dùng hàng Việt là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước

Ưu tiên dùng hàng Việt là phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước

VOV.VN - Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt.

Hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ 60% tại các kênh bán lẻ nội địa truyền thống
Hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ 60% tại các kênh bán lẻ nội địa truyền thống

VOV.VN - Hàng Việt Nam đã chiếm tỷ lệ từ 80% đến trên 90% tại các các kênh phân phối hiện đại và từ 60% trở lên tại các kênh bán lẻ truyền thống.

Hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ 60% tại các kênh bán lẻ nội địa truyền thống

Hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ 60% tại các kênh bán lẻ nội địa truyền thống

VOV.VN - Hàng Việt Nam đã chiếm tỷ lệ từ 80% đến trên 90% tại các các kênh phân phối hiện đại và từ 60% trở lên tại các kênh bán lẻ truyền thống.

Thị trường bán lẻ Việt Nam thiếu liên kết nên mạnh ai nấy làm
Thị trường bán lẻ Việt Nam thiếu liên kết nên mạnh ai nấy làm

VOV.VN - Thị trường bán lẻ Việt Nam đang thiếu chiến lược tổng thể và toàn diện để đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước một cách bền vững.

Thị trường bán lẻ Việt Nam thiếu liên kết nên mạnh ai nấy làm

Thị trường bán lẻ Việt Nam thiếu liên kết nên mạnh ai nấy làm

VOV.VN - Thị trường bán lẻ Việt Nam đang thiếu chiến lược tổng thể và toàn diện để đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước một cách bền vững.

Kêu gọi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang tính xin-cho?
Kêu gọi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang tính xin-cho?

VOV.VN - Phát triển thị trường trong nước khó đi vào thực chất nếu giá trị gia tăng của hàng hóa chưa cao, chưa chinh phục được chính người tiêu dùng Việt.

Kêu gọi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang tính xin-cho?

Kêu gọi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang tính xin-cho?

VOV.VN - Phát triển thị trường trong nước khó đi vào thực chất nếu giá trị gia tăng của hàng hóa chưa cao, chưa chinh phục được chính người tiêu dùng Việt.

Thương mại sẽ chiếm 9,61% tổng GDP cả nước vào năm 2020
Thương mại sẽ chiếm 9,61% tổng GDP cả nước vào năm 2020

VOV.VN - Thương mại trong nước giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất nhưng Việt Nam vẫn thiếu một chiến lược tổng thể để phát triển bền vững.

Thương mại sẽ chiếm 9,61% tổng GDP cả nước vào năm 2020

Thương mại sẽ chiếm 9,61% tổng GDP cả nước vào năm 2020

VOV.VN - Thương mại trong nước giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất nhưng Việt Nam vẫn thiếu một chiến lược tổng thể để phát triển bền vững.

Phát triển thương mại cần tôn trọng quy tắc thị trường
Phát triển thương mại cần tôn trọng quy tắc thị trường

VOV.VN - Việc phát triển thương mại trong nước cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Phát triển thương mại cần tôn trọng quy tắc thị trường

Phát triển thương mại cần tôn trọng quy tắc thị trường

VOV.VN - Việc phát triển thương mại trong nước cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Thương mại nội địa phải được coi là lĩnh vực trọng yếu
Thương mại nội địa phải được coi là lĩnh vực trọng yếu

VOV.VN - Thương mại nội địa cần phải được hết sức coi trọng vì đây là lĩnh vực thúc đẩy hoạt động cung cấp sản phẩm cũng như tăng sức mua của người tiêu dùng.

Thương mại nội địa phải được coi là lĩnh vực trọng yếu

Thương mại nội địa phải được coi là lĩnh vực trọng yếu

VOV.VN - Thương mại nội địa cần phải được hết sức coi trọng vì đây là lĩnh vực thúc đẩy hoạt động cung cấp sản phẩm cũng như tăng sức mua của người tiêu dùng.

Phát triển thương mại trong nước - khai thác nguồn lực quốc gia
Phát triển thương mại trong nước - khai thác nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Thương mại trong nước là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành Công Thương nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát triển thương mại trong nước - khai thác nguồn lực quốc gia

Phát triển thương mại trong nước - khai thác nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Thương mại trong nước là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành Công Thương nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.