Từ khóa tìm kiếm: thượng tướng Trương Trọng Nghĩa

Báo chí cần phát huy vai trò phản bác quan điểm sai trái về quân đội
Báo chí cần phát huy vai trò phản bác quan điểm sai trái về quân đội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 mong muốn các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong công tác chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới.

Báo chí cần phát huy vai trò phản bác quan điểm sai trái về quân đội

Báo chí cần phát huy vai trò phản bác quan điểm sai trái về quân đội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 mong muốn các cơ quan báo chí phát huy vai trò trong công tác chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới.