Từ khóa tìm kiếm: Thượng viện Mỹ phản đối rút quân khỏi Syria

Thượng viện Mỹ phản đối đề xuất rút quân khỏi Syria và Afghanistan
Thượng viện Mỹ phản đối đề xuất rút quân khỏi Syria và Afghanistan

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 31/1 đã bỏ phiếu thúc đẩy dự luật phản đối kế hoạch rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Syria và Afghanistan.

Thượng viện Mỹ phản đối đề xuất rút quân khỏi Syria và Afghanistan

Thượng viện Mỹ phản đối đề xuất rút quân khỏi Syria và Afghanistan

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 31/1 đã bỏ phiếu thúc đẩy dự luật phản đối kế hoạch rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Syria và Afghanistan.