Từ khóa tìm kiếm: tiền lương của giáo viên không cánh mà bay

Hàng chục triệu đồng tiền lương chi cho giáo viên không cánh mà bay
Hàng chục triệu đồng tiền lương chi cho giáo viên không cánh mà bay

VOV.VN -Việc hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk chưa lắng xuống, lại xuất hiện thông tin ăn chặn tiền lương giáo viên.

Hàng chục triệu đồng tiền lương chi cho giáo viên không cánh mà bay

Hàng chục triệu đồng tiền lương chi cho giáo viên không cánh mà bay

VOV.VN -Việc hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk chưa lắng xuống, lại xuất hiện thông tin ăn chặn tiền lương giáo viên.