Từ khóa tìm kiếm: tiền lương từ tháng 10

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10
Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10

VOV.VN - Thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, nghỉ phép của quân nhân, thông tin môi trường... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10.

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10

VOV.VN - Thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, nghỉ phép của quân nhân, thông tin môi trường... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10.