Từ khóa tìm kiếm: tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng

TS Nguyễn Sĩ  Dũng: Bạo lực, đập phá là điều không nên có trong xã hội văn minh
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Bạo lực, đập phá là điều không nên có trong xã hội văn minh

VOV.VN -TS Nguyễn Sĩ  Dũng: "Việc tụ tập, đập phá bằng bạo lực quả thực là đáng tiếc và không nên xảy ra trong xã hội văn minh".

TS Nguyễn Sĩ  Dũng: Bạo lực, đập phá là điều không nên có trong xã hội văn minh

TS Nguyễn Sĩ Dũng: Bạo lực, đập phá là điều không nên có trong xã hội văn minh

VOV.VN -TS Nguyễn Sĩ  Dũng: "Việc tụ tập, đập phá bằng bạo lực quả thực là đáng tiếc và không nên xảy ra trong xã hội văn minh".