Từ khóa tìm kiếm: tiếp cận vốn

Gỡ rào cản trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Muốn “sống khỏe” trong bối cảnh hội nhập, ngoài tiếp cận vốn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới.