Từ khóa tìm kiếm: tiếp cận vốn

Gỡ rào cản trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Gỡ rào cản trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Muốn “sống khỏe” trong bối cảnh hội nhập, ngoài tiếp cận vốn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới.

Gỡ rào cản trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Gỡ rào cản trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Muốn “sống khỏe” trong bối cảnh hội nhập, ngoài tiếp cận vốn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới.