Từ khóa tìm kiếm: tiếp viên

TP HCM: Nhiều tụ điểm bán rượu lậu, sử dụng tiếp viên không hợp đồng
TP HCM: Nhiều tụ điểm bán rượu lậu, sử dụng tiếp viên không hợp đồng

VOV.VN - Có nhiều tụ điểm đã vi phạm nhiều lần nhưng nay vẫn tái phạm. 

TP HCM: Nhiều tụ điểm bán rượu lậu, sử dụng tiếp viên không hợp đồng

TP HCM: Nhiều tụ điểm bán rượu lậu, sử dụng tiếp viên không hợp đồng

VOV.VN - Có nhiều tụ điểm đã vi phạm nhiều lần nhưng nay vẫn tái phạm.