Từ khóa tìm kiếm: Tiểu ban Điều lệ Đảng

Đoàn  công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy Đảng ở Quảng Trị đã xem xét thi hành kỷ luật 13 tổ chức Đảng và 1.290 đảng viên vi phạm.

Đoàn  công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy Đảng ở Quảng Trị đã xem xét thi hành kỷ luật 13 tổ chức Đảng và 1.290 đảng viên vi phạm.