Từ khóa tìm kiếm: tiêu cực hải quan

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xử lý nghiêm cán bộ hải quan tiêu cực

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính có biện pháp chấn chỉnh và có biện pháp xử lý nghiêm khắc những cán bộ hải quan có hành vi tiêu cực, sách nhiễu.

Đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng: Tận thu!

VOV.VN - Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng với nhà ở thứ nhất là không hợp lý, tận thu của cả người nghèo.