Từ khóa tìm kiếm: tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Danh sách Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Danh sách Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Danh sách Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang gồm 37 đồng chí. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban lễ tang.

Danh sách Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Danh sách Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Danh sách Ban lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang gồm 37 đồng chí. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban lễ tang.

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Ngày 25/7, ông Trần Đại Quang tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Ngày 25/7, ông Trần Đại Quang tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ mới.