Từ khóa tìm kiếm: tiểu thương

Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn
Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc không chấp nhận kiến nghị giữ lại Chợ Đầm Tròn của các tiểu thương.

Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

Khánh Hòa không chấp nhận kiến nghị giữ lại chợ Đầm Tròn

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc không chấp nhận kiến nghị giữ lại Chợ Đầm Tròn của các tiểu thương.