Từ khóa tìm kiếm: tín dụng đen bủa vây người dân tộc thiểu số

“Tín dụng đen” vùng dân tộc thiểu số khó kiểm soát
“Tín dụng đen” vùng dân tộc thiểu số khó kiểm soát

VOV.VN - Dù không phải số tiền quá lớn, song tình hình vay nặng lãi trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Yên lại diễn ra khá phổ biến và khó kiểm soát.

“Tín dụng đen” vùng dân tộc thiểu số khó kiểm soát

“Tín dụng đen” vùng dân tộc thiểu số khó kiểm soát

VOV.VN - Dù không phải số tiền quá lớn, song tình hình vay nặng lãi trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Yên lại diễn ra khá phổ biến và khó kiểm soát.