Từ khóa tìm kiếm: tín dụng năm 2017

Tăng trưởng tín dụng tích cực, dòng vốn vào bất động sản chậm lại
Tăng trưởng tín dụng tích cực, dòng vốn vào bất động sản chậm lại

VOV.VN - Tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng đạt 6,53% cao hơn cùng kỳ các năm trước, tín dụng vào một số lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro đã chậm lại.

Tăng trưởng tín dụng tích cực, dòng vốn vào bất động sản chậm lại

Tăng trưởng tín dụng tích cực, dòng vốn vào bất động sản chậm lại

VOV.VN - Tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng đạt 6,53% cao hơn cùng kỳ các năm trước, tín dụng vào một số lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro đã chậm lại.